Kvitto


Vill du ha ett kvitto på din träning? 
Kvittot kan även användas som underlag till friskvård. 
Gör så här :

1. Ta fram skärmdump på din inbetalning.
2.Maila kopia på din inbetalning (=skärmdumpen)+ ditt namn och din hemadress till stalltorstensson@gmail.com
Jag samlar ihop alla som vill ha kvitton och gör dem i månadsskiften.