Kvitto


Vill du ha ett kvitto på din träning? 
Kvittot kan även användas som underlag till friskvård. 
Gör så här :

Maila kopia på din inbetalning, ditt namn och din hemadress till stalltorstensson@gmail.com
Så får du inom kort ditt kvitto på din mail.