TRÄNINGSINFORMATION
____________
För att inte behöva betala när du avbokar din lektion behöver du göra det dagen innan, före kl 18.00. Avbokar du samma dag som din gruppträning är men innan kl 16.00, blir avgiften 200 kr.

Avbokar du efter kl 16.00 samma dag som din gruppträning är blir avgiften 335kr.
Avbokar du din privatträning samma dag debiteras du hela beloppet.

Om du vid längre frånvaro vill behålla din gruppdag + tid betalar du 150 kr/ träning.