Hoppträningar 
för Mats Torstensson

TRÄNINGSINFORMATION
From 1/4 blir det en prisjustering på träningarna, +25kr/lektion. Privatträning dagtid +50 kr.

Avbokning av din träning måste ske senaste dagen innan kl 18.00. Avbokar du senare eller samma dag som din lektion är, blir avgiften 200 kr. Vid avbokning av privatlektion samma dag gäller full betalning.

Om du vid längre frånvaro vill behålla din gruppdag + tid betalar du 150 kr/ träning