Hoppträningar 
för Mats Torstensson

TRÄNINGSINFORMATION
 
Avbokning av din träning på Öland måste ske senast dagen innan, före kl 18.00, för att inte behöva betala för lektionen. Avbokar du senare eller samma dag som din lektion är, blir avgiften 200 kr, avbokar du efter kl 16.00 samma dag som din gruppträning är blir avgiften 325kr.

Om du vid längre frånvaro vill behålla din gruppdag + tid betalar du 150 kr/ träning